Nekustamā īpašuma iegādes procedūra

Nekustamā īpašuma iegāde Latvijā ir viegla procedūra, kas neprasa daudz laika. Ārvalstnieki var brīvi iegādāties nekustamo īpašumu Rīgā un Latvijā, toties dažos gadījumos tiem būtu nepieciešama atļauja īpašuma iegādei no vietējās pašvaldības.

Nekustamā īpašuma iegādes process ir sekojošs:

 • Dzīvokļa, mājas, zemes vai komercplatību izvēle mūsu mājaslapā vai no mūsu speciālistu piedāvātajiem variantiem;
 • Esošās dokumentācijas pārbaude;
 • Bankas konta atvēršana Latvijas bankā un naudas līdzekļu ieskaitīšana tajā;
 • Pirkuma līguma vai rokasnaudas līguma slēgšana, ja pirkuma līgums tiks noslēgts vēlāk;
 • Darījuma konta atvēršana un darījuma summas ieskaitīšana tajā;
 • Atļaujas saņemšana no Domes par zemes iegādi ārvalstu pilsonim Latvijā;
 • Pieteikuma noformēšana īpašumtiesību reģistrācijai uz jauna īpašnieka vārda;
 • Dokumentu krājuma iesniegšana zemesgrāmatā īpašumtiesību reģistrācijai;
 • Apliecinājuma saņemšana par īpašumtiesībām no zemesgrāmatas;
 • Darījuma summas pārvedums uz pārdevēja kontu

Pircējs apmaksā sekojošus izdevumus, kas saistīti ar īpašumtiesību noformēšanu:

 •  2% no darījuma summas, reģistrējot īpašumtiesības zemesgrāmatā (0,1 procents no kredīta summas hipotekārā kredīta noformēšanas gadījumā);
 • Kancelejas nodeva 15 Ls apmērā par katru reģistrējamu objektu;
 • Izdevumi, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu pie notāra (atkarībā no dokumentu krājuma);
 • Izdevumi, kas saistīti ar darījuma konta atvēršanu - saskaņā ar bankas cenrādi.

Ārvalstu pilsoņi nav tiesīgi iegādāties Latvijā sekojošus nekustamā īpašuma objektus:

 • Lauksaimniecības un meža zemi;
 • Zemes gabalus pierobežas teritorijā;
 • Zemes gabalus dabas parkos un citās apsargājamās teritorijās;
 • Zemes gabalus Baltijas jūras un Rīgas līča kāpu zonā, kas nav paredzēti apbūvei (kāpu zona izplatās uz 300 m un tālāk sauszemē no jūras krasta un uz 100 m un tālāk no upju un ezeru krastiem);
 • Zemes gabalus publisko ūdenskrātuvju aizsardzības zonās, kas nav paredzēti apbūvei;
 • Zemes gabalus derīgu izrakteņu atrašanās teritorijās.

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra Latvijā ir pilnīgi caurspīdīga un droša. Pircējs tiek aizsargāts ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Sīkāku informāciju iespējams iegūt, vēršoties pie mūsu speciālistiem.