Uzturēšanās atļauja

 

«StayInRiga» kompānija sniedz konsultācijas un palīdz pagaidu uzturēšanās atļaujas noformēšanas jautājumā sākot ar 2010.gada 1.jūlija grozījumu Latvijas Republikas imigrācijas likumā spēkā stāšanos, kas atļauj saņemt uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā pēc nekustamā īpašuma iegādes Latvijā.

Šie grozījumi atļauj ārvalstu investoriem pieprasīt pagaidu uzturēšanās atļauju Latvijā uz 5 gadu laiku ar tālāku iespēju pretendēt uz pastāvīgo uzturēšanas atļauju Eiropas Savienībā. Pēc 10 gadu uzturēšanās Latvijā investoram ir iespēja saņemt Latvijas pilsonību, kas dod tiesības uz uzturēšanos jebkurā Šengenas vietā un uz atrašanos ASV un Kanādā bez vīzas noformēšanas.

Pagaidu uzturēšanās atļauja ļauj atrasties Šengenas zonas valstu teritorijā līdz 90 dienām pusgadā. Vienlaikus ar investoru pagaidu uzturēšanas atļauju var pieprasīt arī viņa ģimenes locekļi: laulātais, nepilngadīgie bērni un personas, kas atrodas investora uzraudzībā.

Vērts pieminēt, ka uzturēšanās atļauja Latvijā atvieglo vīzas saņemšanu citās valstīs, piemēram Lielbritānijā, ASV vai Kanādā, un dod iespēju noformēt ielūgumu vīzas saņemšanai radiniekiem un citām personām, kā arī investors saņem tiesības uz darbu Latvijā (diemžēl, investora laulātajam šādas tiesības nepiešķir), mācībām, sociālajām garantijām, valsts un medicīnas pakalpojumiem; tiesības iegādāties un ekspluatēt LR reģistrētas automašīnas, kā arī tam ir iespēja iegūt autovadītāja tiesības, kas ir derīgas visā Eiropas Savienības teritorijā.

Iesniedzot pieteikumu pagaidu uzturēšanas atļaujas piešķiršanai Pilsonības un migrācijas dienestā, investoram ir jāiesniedz dokumentu par nesodāmību savā valstī un izziņu par to, ka viņam nav tuberkulozes. Pie tam vēl būtu nepieciešams apliecināt līdzekļu esamību bankas kontā, kas nodrošinātu dzīvošanu Latvijā.

Pagaidu uzturēšanas atļauju izsniedz plastikāta kartes veidā ar tās turētājam pieškirto personas kodu.

Nosacījumi pagaidu uzturēšanas atļaujas noformēšanai nekustamā īpašuma iegādes rezultātā ir sekojoši:

  • Viena nekustama īpašuma objekta minimālai cenai jābūt 250 000 eiro. Ir arī jāpiemīn, ka no 2014. gada 1. septembra tiek ieviesta vienreizēja nodeva valsts budžetā, kura tiek maksāta līdz ar TUA iegūšanu un sastāda 5% no iegādāta nekustama īpašuma vērtības.

  • Nekustamais īpašums pieder Latvijā reģistrētajai juridiskai personai, LR pilsonim vai nepilsonim, kā arī ES pilsonim vai nepilsonim, kas atrodas Latvijā uz spēkā esošas uzturēšanās atļaujas pamata;
  • Darījuma apmaksa tiek veikta ar bezskaidras naudas norēķinu.

Vērts pieminēt, ka visu augstāk minēto saistību izpilde negarantē uzturēšanas atļaujas Latvijā 100% saņemšanu.

Sīkāku informāciju par uzturēšanas atļaujas Latvijā saņemšanu un par tās noformēšanai nepieciešamajiem dokumentiem var saņemt, vēršoties pie mūsu specialistiem.